Info om nye bomstasjoner og satser for Bymiljøpakken Nord- Jæren.

Les mer

Info om bompengeregulering


Trenger jeg å tegne forsikring?

Alle våre biler har egen god ansvarsforsikring som er lovpålagt av norske myndigheter. Det er likevel noen begrensninger i forsikringen, og vi vil gjøre våre kunder oppmerksom på disse: 

Godsforsikring dekker i henhold til norsk lov i dag. Det betyr at det ikke gir vareeier full dekning på varens verdi, men blir beregnet ut fra SDR. Det finnes dessverre ikke noen utvidet forsikring for budbil- og transportfirmaer. Av denne grunn velger noen kunder selv å tegne en ”engangsforsikring” ved transport som krever dette. Denne forsikringen kalles ”Transportforsikring, vilkår A”. Denne gir full dekning for 100 prosent av varens verdi. Dette gjelder alle budbil- og transportfirmaer. 


Hvordan jobber Quick Transport
for Redusere utslipp?

Vi er opptatt av miljø og sikkerhet. Derfor er det viktig for oss å ha en oppgradert bilpark som følger de siste standardene med krav til både sikkerhet og utslipp – Euro 6 gjelder for sistnevnte.

For våre biler benyttes også AdBlue for å begrense NOx-utslipp. I tillegg oppdateres våre sjåfører kontinuerlig med nødvendige kurs.


Hvilken type biler har Quick Transport?

Vi har 20 biler i forskjellige størrelser. Dette inkluderer varebiler, stor tilhenger til varebil, skapbil med kjøl og frys, liten skapbil m/full sideåpning og stor skapbil m/full sideåpning.


Som kunde hos Quick Transport har du flere betalings-muligheter:

  • Faktura pr. post (faktura-gebyr kommer i tillegg)

  • Faktura pr. e-post

  • Kontonummer: 3295 20 36555

  • Vipps: 116918

  • IBAN: NO45 3295 2036 555

  • BIC/SWIFT: SPRONO22

betalings-informasjon