Quick Transpor_ikon-04

Online bestilling

Enkel og lett bestilling på internett.

Register bruker

Det forutsettes selvfølgelig at dere har brukernavn og passord. For å motta brukernavn og passord kontakter du salg og markedsavdelingen hos Quick Transport AS:

Tlf. 51 78 62 00 eller post@quick-transport.no

Lykke til og velkommen til en enkel og rask behandling av dine oppdrag!

Hvordan gå frem

Logg inn

  • Logg deg inn på kundeportalen og skriv inn ditt brukernavn og passord . 
  • Ditt firmanavn og e-postadresse kommer automatisk opp. 

Adresse for henting

  • Trykk på ditt firmanavn hvis det skal hentes hos dere, eller søk på henteadresse i rullgardin eller skriv inn hentenavn og adresse. (De 50 siste blir lagret)
  • I referansefeltet fylles det ut for eksempel navn, telefon nummer, kolli merket etc. 
  • I infofeltet fylles det ut hva som skal hentes: Antall konvolutter, kolli, paller og kg. 

Adresse for levering

  • Trykk på ditt firmanavn hvis det skal leveres hos dere, eller søk på leveringsadresse i rullgardin, eller skriv inn leverings navn og adresse. (De 50 siste blir lagret)
  • I referansefeltet fylles det ut for eksempel navn, telefon nummer etc. 
  • Antall kolli igjen, men kan også benyttes til mer informasjon hvis du ikke fikk plass nok i infofeltet for henting. 

Bestillers referanse

Bestillers navn eller referanse, ordre nummer, prosjektnummer eller lignende.

Oppdragstype

Velg oppdragstype fra rullgardin. 

2019-01-01

Dato og tid

  • Dato kan forandres om oppdraget skal utføres en annen dato..
  • Husk tid fylles inn om annet tidspunkt for henting ønskes.
2019-01-01

Send bestilling

Send bestilling, skriver dere ut neste side kan den brukes som pakkseddel.

Bekreftelse kommer på din e-post med oppdragsnummer.

Sporing

Med vår sporingsfunksjon ( POD på bestillingssiden ) kan Dere søke på oppdragsnummer, dato, referanse eller 50 nyeste for å finne følgende informasjon:

Hente og leveringstidspunkt med elektronisk signatur og blokkbokstaver. Unntakene kan være faste oppdrag, distribusjonskjøring osv.