Distribusjon

Distribusjon er vårt rimeligste alternativ. Det kalles gjerne økonomiturer, og er valget for deg som skal ha noe transportert uten at det haster veldig. Vi kjører faste daglige ruter i hele distriktet, fra Randaberg i nord - til Flekkefjord i sør, og leverer godset når vi kjører forbi avtalt leveringssted.  

Prisene våre på lokaldistribusjon er bygget opp rundt et base-system. På denne måten sikres kunden best mulig pris ut i fra sin base. Ta kontakt for et godt tilbud på distribusjon.


Avganger

Vi har avganger som dekker hele distriktet:

  • flere kjøretøy som sirkulerer daglig til/fra Stavanger via Forus/Sandnes og utover Jæren.

  • ukentlige avganger til Haugesund, Karmøy, Stord, Bergen

  • ukentlige avganger til Ryfylket

  • i tillegg har vi flere ukentlige avganger via Kristiansand til/fra Oslo. 

Vi har også flere samarbeidspartnere som gjør at vi kan transportere trygt over hele landet.